rss

CNADNR renunta la contractul cu firma Vinci- Strabag-Aktor pentru tronsonul Comarnic Brasov

În urma finalizării negocierii pentru atribuirea contractului de concesiune cu asocierea Vinci-
Strabag-Aktor, CNADNR SA anunţă anularea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune.

CNADNR renunta la contractul cu firma Vinci-  Strabag-Aktor pentru tronsonul Comarnic Brasov

Decizia a fost luată în conformitate cu art.94 din HG 925/2006 („indiferent de momentul iniţierii procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica, înainte de încheierea  contractului, respectarea dispoziţiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele ce intră  sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice”) şi art. 209 din OUG nr. 34/2006 („autoritatea  contractantă are obligaţia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de  achiziţie publică în următoarele cazuri: litera c) dacă abateri grave de la prevederile legislative  afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului”).Această decizie a fost determinată de analiza următoarelor elemente:


1) Contractul de concesiune este încadrat conform metodologiei Eurostat „on Government  balance sheet”. În aceste condiţii şi având în vedere costul semnificativ al proiectului, în situaţia în  care Autoritatea Contractantă (rezultată din asocierea CNADNR cu Ministerul Transporturilor şi  Infrastructurii în 2012) ar încheia contractul de concesiune cu ofertantul declarat câştigător, aceasta  ar putea duce la nerespectarea angajamentelor  pe care România le-a încheiat cu CE, FMI, Banca  Mondială în privinţa ţintei de deficit bugetar şi a datoriei publice;2) Ofertantul declarat câştigător nu a reuşit să obţină implicarea instituţiilor financiare  internaţionale (BEI, BERD, IFC etc.) în finanţarea proiectului de concesiune.  Pe de altă parte, în  ipoteza unei finanțări acordate exclusiv de finanțatori privați, costurile de  finanţare pentru  realizarea proiectului  ar creşte;


3) Ministerul Finanţelor Publice a refuzat să emită o scrisoare de susţinere a proiectului şi al  suportării costurilor aferente contractului de concesiune din bugetul de stat în condiţiile unei  clasificări onGovernment balance sheet a proiectului, date fiind riscurile cu privire la depăşirea  ţintei de deficit bugetar stabilită şi calificarea scrisorii de susţinere ca o garanţie de stat;


4) După desemnarea ofertantului câştigător, acesta, alături de potenţialii finanţatori privaţi, au  solicitat unele modificări ale unor clauze ale contractului de concesiune. Acceptarea acestor  solicitări ar fi însemnat chiar modificarea  procedurii de atribuire şi a condiţiilor care au stat la baza  depunerii ofertelor;


5) Prezentarea publică a proiectului a generat o puternică reacţie negativă, mai ales în privinţa  costurilor prezentate.
Cu toate acestea, autostrada Bucureşti - Braşov (din care face parte şi tronsonul Comarnic -  Braşov), rămâne o prioritate în Master Planul General de Transport (MPGT), proiectul autostrăzii  fiind continuat şi dezvoltându-se în paralel cu realizarea autostrăzii Sibiu - Piteşti.


În acest sens, în prezent este în procedura de licitaţie deschisă atribuirea contractului "Proiectare și  execuție finalizare Autostrada București – Brașov, Secțiunea București – Ploiești, Sector 1, km  0+000 - km 3+325; Nod Centură București, km 6+500 și Nod Moara Vlăsiei, km 19+500".

Autor: AL
Sursa: Autolatest

Tags:
autrostrada comarinc brasov, vionci cnadnr comarnic, anulare contract comarnic brasov, nou contract cesiune comarnic brasov, autostrada la munte, pitesti sibiu vs comarnic brasov, autostrada de iarna